Referencie

Zoznam organizácií, ktoré CEMAKS vyškolilo na zavedenie a implementáciu systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva, systému manažérstva BOZP alebo integrovaného manažérskeho systému. Všetky organizácie boli úspešne certifikované.

• A DOM Trnava
• Agrostav Prešov
• AGS, a.s. Spišská Nová Ves
• AUTO CT s.r.o. Záriečie
• BK GROUP s.r.o. Piešťany
• BOS Slovakia Bratislava
• DAK s.r.o. Prievidza
• DOMEX s.r.o. Bratislava
• DOSS s.r.o. Žilina
• EG MONT Nováky
• EKOFORM Levice
• EKOTECHNA s.r.o.Prešov
• ELKONET Bratislava
• ENVIRON Vranov n.T.
• FECUPRAL Prešov
• FINAL Partizánske
• HROMADA s.r.o. Vranov nad Topľou
• HUTAŘ Krnov (ČR)
• HYDROSTAV a.s. Bratislava
• IGB Ostrava (ČR)
• INGSTEEL Bratislava
• INSTAL REMONA Ostrava (ČR)
• IS Mosty Bratislava
• Ján Slovík Námestovo
• K-GEO Ostrava (ČR)
• LAUGART s.r.o. Trenčín
• LIPTAK EU Trenčín
• MAJES Bratislava
• MBM STAV Námestovo
• METALCO Holíč
• MIRRO s.r.o. Praha (ČR)
• MONTAGNE Žilina
• OTYK invest s.r.o. Bratislava
• PDP s.r.o. Nitrianske Sučany
• PIENSTAV a.s. S.Lubovňa
• POEL s.r.o. Ostrava (ČR)
• POZEMNE STAVITELSTVO Nitra
• Priemstav Stavebná a.s. Nováky
• PROMTO Žilina
• PSS Považská Bystrica
• RAFT s.r.o. Bratislava
• RECORD s.r.o. Trnava
• RENOVING Bratislava
• RESTAVEX HaS Zlaté Moravce
• ROUZZ Piešťany
• SAMAT KOVOIZOSPOL Bratislava
• SCHWELM s.r.o. Bratislava
• SIBASTAV Považská Bystrica
• SLOKO s.r.o. Námestovo
• SLOV EKO LVZ a.s. B. Bystrica
• SMP Hlučín (ČR)
• STAV A-Z s.r.o. Bratislava
• Stavebný podnik Námestovo
• STAVIMEX a.s. Bratislava
• STAVOKOV Trenčín
• STK Poprad
• STK Zvolen
• STP a.s. Žilina
• ŠTICH, s.r.o. Humenné
• TESSEWRA s.r.o. Bratislava
• Topor Kvál Senec
• Trnavská vodárenská spol. - TAVOS Piešťany
• VKStav, s.r.o. Spišská Nová Ves
• VODOHOSP. VÝSTAVBA Bratislava
• VODOTOP Frýdek Místek (ČR)
• VUKOV EXTRA a.s. Prešov
• ZEMPRES s.r.o. Piešťany
• Železničné staviteľstvo Bratislava

• ATYP-STAV Senec
• Agrostav Poprad
• ALAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
• Bardejovské PS Bardejov
• BONEKO Holíč
• D3D s.r.o. Trenčín
• DOM a.s. Liptovský Hrádok
• DOPRASTAV a.s. Bratislava
• DSC BUILDING Bratislava
• EKJOSTAV ALFA SK a.s. Trenčín
• EKOFORM Levice
• ELCOMP Nitra
• ELKONET, s.r.o. Nitra
• ERPOS s.r.o. Žilina
• FEJA Závod
• H+O Construktion Iža
• HUECK SYSTEM, s.r.o. Bratislava
• HYDROEKOL s.r.o. Dolný Kubín
• HYDROTEAM,spol. s r.o. Bratislava
• IKM REALITY STAVING B.Bystrica
• INPEK s.r.o. Nitra
• INVEST Trstená
• Ján Krajčovič-Krajmont Nová Bošáca
• Johnson Controls Bratislava
• KLIMA SERVIS Bratislava
• LINDNER MOBILIER s.r.o. Madunice
• Ľudovít Dolník REMONT Ostrava (ČR)
• MATULA Zašová (ČR)
• MEISSEN s.r.o. Topoľčany
• METROSTAV a.s. Bratislava
• MONT KARVINÁ (ČR)
• NOVOSEDLÍK spol.s r.o. Nitra
• Pavol Kurej - ELEKTRO-INSSPOL Bitarová
• Pezinské tehelne Pezinok
• PNEUMAT INTERNATIONAL D. Streda
• PORT CLUB Námestovo
• PREMAC a.s. Bratislava
• PRODEX Bratislava
• PROSPECT Nové Zámky
• Rabit Engineering Bratislava
• REAMOS s.r.o. Kysucké Nové Mesto
• REDING a.s. Bratislava
• REPOS TECHNIK Ostrava (ČR)
• RISS, s.r.o. Kysucké Nové Mesto
• RUWAC Dolní Břežany
• SCHIESTL Dolní Břežany
• SIBAMAC a.s. Bratislava
• Slávik s.r.o. Nové Zámky
• SLOV ASFALT a.s. Bratislava
• SLOVREAL-CS Bratislava
• STAMART Martin
• Stavebniny Marián Grígeľ Námestovo
• STAVECO Galanta
• Stavmont s.r.o. Levice
• STK DANUBIA Bratislava
• STK Prešov
• STOPLAST Dětmarovice (ČR)
• ŠPORTSTAV s.r.o. Prievidza
• TERRANOVA Bratislava
• TOP TEST s.r.o. Nitra
• TRIGEMA Bratislava
• VáHOSTAV a.s. Žilina
• VODAŘ Ostrava Poruba (ČR)
• VODOSTAV a.s. Bratislava
• VOMS s.r.o. Žilina-Stráže
• VUPEX Bratislava
• ZUKEP s.r.o. Topoľčany