Produkty

1. Školenia a poradenstvo v oblasti manažérskych systémov

Poskytujeme školiace, poradenské a konzultačné služby súvisiace so zavedením a implementáciou manažérskych systémov:

Názov Súvisiace normy
Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016
Systém manažérstva BOZP STN ISO 45001:2019
Integrovaný manažérsky systém STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 14001:2016
STN ISO 45001:2019

2. Audity manažérskych systémov

Vykonávame audity vyššie uvedených manažérskych systémov podľa noriem:
STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN ISO 45001:2019 a STN EN ISO 19011:2019.

3. Dokumentácie

Vytvárame kompletnú dokumentáciu v elektronickej a tlačenej forme na vyššie uvedené manažérske systémy.

4. Technologické pravidlá a predpisy

Vyhotovujeme technologické pravidlá a predpisy vrátane kontrolných a skúšobných plánov, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce v zmysle platnej legislatívy v elektronickej forme.

5. Publikácie

Vydávame knižné publikácie pre školiace kurzy.

6. Nedeštruktívne skúšobné metódy

Vykonávame diagnostiku stavieb pomocou nedeštruktívnych skúšobných metód, poskytujeme školiace kurzy v tejto oblasti.